AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

VZHLEDEM KE ZVYŠUJÍCÍMU SE POČTU OSOB NAKAŽENÝCH RESPIRAČNÍMI CHOROBAMI V NAŠEM ZAŘÍZENÍ JSME NUCENI VYHLÁSIT OPATŘENÍ PROTI JEJICH DALŠÍMU ŠÍŘENÍ.

S PLATNOSTÍ OD 21.11.2022 MÁ TEDY KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK ZAŘÍZENÍ POVINNOST PŘI VSTUPU A PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY V ZAŘÍZENÍ, MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY (ÚSTA A NOS) CERTIFIKOVANÝM RESPIRÁTOREM.

NÁVŠTĚVY ZATÍM PONECHÁVÁME V PŮVODNÍM REŽIMU.

VELICE DĚKUJI ZA RESPEKTOVÁNÍ NAŘÍZENÍ, KTERÉ MÁ ZABRÁNIT OHROŽENÍ ZDRAVÍ ZEJMÉNA NAŠICH KLIENTŮ, ALE I PERSONÁLU.

Bc. Iveta Leischová, ředitelka