AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ OD 5.12.2022

5.12.2022 AKTUÁLNĚ PRO NÁVŠTĚVY

VZHLEDEM KE SNIŽUJÍCÍMU SE POČTU NAKAŽENÝCH RESPIRAČNÍMI CHOROBAMI RUŠÍM PŘEDCHOZÍ OPATŘENÍ Z 21.11.2022 A ŽÁDÁM VÁS TÍMTO NADÁLE O RESPEKTOVÁNÍ ZÁSADY OCHRANY ZDRAVÍ JAK KLIENTŮ, TAK I ZAMĚSTNANCŮ ZAŘÍZENÍ.

Aktuálně možnosti návštěv nikterak NEOMEZUJI, avšak chtěla bych zdůraznit, že cílem nás všech je ochrana klientů před nákazou těchto onemocnění a rovněž zachování práceschopného personálu. Proto prosím, pokud na sobě pocítíte známky onemocnění, přehodnoťte – odložte návštěvu na dobu, kdy se budete cítit „fit“. TÍMTO RUŠÍM POVINNOST MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY (ÚSTA A NOS) CERTIFIKOVANÝM RESPIRÁTOREM, OVŠEM I NADÁLE TO DOPORUČUJI.

Plně chápu potřebu kontaktu klientů Domova se svými blízkými, avšak mojí povinností je zajištění jejich bezpečí a zároveň zajištění provozu zařízení. Žádám proto o pochopení a respektování výše uvedeného.

Opatření budu aktualizovat vždy dle situace v zařízení.

Děkuji

Bc. Iveta Leischová

ředitelka