Vítejte v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem “Čtyřka”.

Naše poslání spočívá v odborně poskytované celoroční pobytové sociální a ošetřovatelské službě, která nabízí pomoc, péči a podporu seniorům a jedincům, kteří v důsledku věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou podporu, jež nelze zajistit v domácím prostředí za pomoci rodiny, blízkých nebo jiných sociálních služeb. Služba umožňuje důstojné a aktivní stáří v atmosféře porozumění a podpory, přizpůsobené individuálním potřebám a schopnostem každého jedince.

Naším cílem je vytvořit klidné, bezpečné a přátelské prostředí, které nahradí domov našich klientů a umožní jim udržovat přirozené vazby s rodinou, přáteli a okolím.

Poskytujeme širokou škálu služeb zahrnující:

 • Ubytování v jednolůžkových (41 pokojů) a dvoulůžkových (10 pokojů) pokojích s vlastním sociálním zázemím.
 • Stravování 5x denně s možností specializované diety.
 • Praní, žehlení, opravy drobného osobního prádla a lůžkovin.
 • Lékařskou zprostředkovanou péči.
 • Zdravotní péči a péči fyzioterapeuta.
 • Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, oblékání a pohybových aktivitách.
 • Individuální a skupinové aktivizační činnosti.
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím.
 • Zprostředkované služby jako je kadeřník, holič, pedikúra a další.

Cílem služeb je umožnit klientům prožívat aktivní a důstojné stáří za podpory kvalifikovaného personálu, který má nezbytné dovednosti a znalosti pro práci s touto skupinou klientů.

Další cíle domova zahrnují:

 • Zajištění kvalitní sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče v bezpečném a důstojném prostředí.
 • Podpora klientů k dosažení a udržení fyzické a psychické soběstačnosti.
 • Respektování soukromí a individuality každého klienta.
 • Podpora udržení kontaktů s rodinou a přáteli.
 • Rozvoj zaměstnanců a péče o jejich vzdělávání.

Naše služby jsou určeny seniorům od 60 let a osobám s chronickým duševním onemocněním od 50 let, včetně pacientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Zvláštní pozornost v domově věnujeme:

 • Individuálnímu přístupu k potřebám klientů.
 • Zajištění adekvátní výživy a tréninku kognitivních funkcí.
 • Podpoře klientů k co nejsamostatnějšímu životu.
 • Dodržování léčebného režimu a dohledu nad zdravotním stavem.

Naše služby jsou založeny na principech individuálního přístupu, respektu k lidským právům a důstojnosti, partnerském vztahu s klienty, empatii, transparentnosti a profesionalitě.

Doufáme, že náš Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem “Čtyřka” se stane pro klienty druhým domovem, kde se budou cítit podporováni a respektováni.

Práce našich zaměstnanců se řídí platnými Etickými kodexy pro jejich profese.