SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace, jsou poskytovatelem sociálních služeb ve městě Sokolov, zřizovatelem organizace je město Sokolov.

Od svého založení dne 1. ledna 2019 jsme se zavázali k poskytování kvalitní péče a podpory našim klientům.

Historie:

  • Duben 2019: Zahájení činnosti organizace.
  • 8. července 2019: Zahájení poskytování Pečovatelské služby.
  • 1. ledna 2020: Organizace měla 5 zaměstnanců a poskytovala službu Pečovatelské služby.
  • Rok 2021: Rozšíření činností organizace s cílem zřízení nového zařízení Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem „Čtyřka“. Počet zaměstnanců se zvýšil na 17 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 1 na dohodu o provedení práce.
  • Rok 2022: Zahájení poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Počet zaměstnanců se postupně zvyšoval v souladu s rozšiřující se poptávkou po službách.
  • Rok 2023: První rok plného provozu nových služeb. Počet zaměstnanců dosáhl 59,11 přepočteného úvazku, což odráží naše úsilí o plné pokrytí potřeb našich klientů.

Současnost:

Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace neustále rozvíjejí své služby, abychom tak mohli lépe sloužit našim klientům a komunitě. Jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří se aktivně podílejí na poskytování péče a podpory našim klientům v každodenním životě.