Vítejte v Pečovatelské službě.

Naše poslání spočívá v poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnosti na základě individuálních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachování soběstačnosti.

Cíl naší služby:

  • Umožnit klientům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
  • Podporovat klienty v zachování svých schopností, dovedností a sociálních vztahů.
  • Poskytnout podmínky pro seberealizaci a udržení kontaktu se společenským prostředím.

Co nabízíme:

  • Pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu
  • Podpora s hygienou a zajištěním osobní péče
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc s jejím zajištěním
  • Pomoc při chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Fakultativní činnosti

Jak plánujeme péči:

Každý klient má sestaven svůj Individuální plán péče, který je šit na míru jeho potřebám. Plánování je založeno na odlišení individuálních potřeb a stanovení přesné míry podpory a služeb, které klient potřebuje. Klíčovým prvkem plánování je identifikace žádoucích změn v životě klienta a jejich naplňování s pomocí naší služby.

Pokud jste klientem Pečovatelské služby, dostanete svého klíčového pracovníka, který vám pomůže naplánovat a realizovat služby přesně podle vašich potřeb. Klíčový pracovník je vaším spojencem, který se vám věnuje, poslouchá vaše potřeby a zájmy a je vždy k dispozici pro komunikaci a podporu.