Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 113, 356 01 Sokolov
IČO: 076 68 155

web: www.sossokolov.cz
E-mail: info@sossokolov.cz
ID DS: 8nsa7b5

Facebook: https://www.facebook.com/SokolovskaCtyrka

Bankovní spojení: 228931362/0600 – MONETA Money Bank, a.s.

VEDENÍ ORGANIZACE / ADMINISTRATIVA
Bc. Iveta Leischová ředitelka organizaceleischova@sossokolov.cz733 705 593
Jitka Jančová PAMjancova@sossokolov.cz720 165 122
Mgr. Petra Milisdörferovázástupkyně ředitelkymilisdorferova@sossokolov.cz770 660 357
PEČOVATELSKÁ SLUŽBAadresa poskytování:Komenského 113356 01 Sokolov
Mgr., Bc. Alena Vojtěchovičová vedoucí/sociální pracovnicevojtechovicova@sossokolov.cz 770 110 203
Marie Pleierovápečovatelkapleierova@sossokolov.cz736 277 762
Jitka Paterovápečovatelkapaterova@sossokolov.cz 770 110 209
Zdeňka Janatkovápečovatelkajanatkova@sossokolov.cz770 110 208
Simona Forejtkovápečovatelkaforejtkova@sossokolov.cz 770 119 115
Květa Saletovápečovatelkasaletova@sossokolov.cz773 717 888
DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM “ČTYŘKA” adresa poskytování: Sokolovská 1507 356 01 Sokolov
Mgr. Petra Milisdörferovávedoucí domova / sociální pracovnicemilisdorferova@sossokolov.cz770 660 357
Bc. Zdeňka Řezáčová, DiS.sociální pracovnice rezacova@sossokolov.cz 770 660 356
Kateřina Aboši vedoucí SZÚ/vrchní sestraabosi@sossokolov.cz608 482 219
Petr Benešvedoucí technického úsekubenes@sossokolov.cz 720 965 318
Jaroslava Šneberková, DiS.vedoucí stravovánísneberkova@sossokolov.cz 770 660 351
Jana Halberštátováaktivizační pracovníkhalberstatova@sossokolov.cz773 711 308
Sesterna 2. NPzdravotní sestry 770 660 399
Sesterna 3. NPzdravotní sestry 770 660 350
Sesterna 4. NP zdravotní sestry 773 711 636