Projekt na pořízení osobního automobilu pro Domov se zvláštním režimem “Čtyřka”

Projekt: Pořízení osobního automobilu pro Domov se zvláštním režimem Čtyřka

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017350

Příjemce: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace

Projekt je spolufinancován z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program – Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1 REACT-EU.

Cílem projektu je zkvalitnění zázemí 1 registrované sociální služby – domov se zvláštním režimem. V rámci projektu dojde k pořízení 1 nízkoemisního osobního automobilu (plug-in hybrid) pro 50 klientů domova se zvláštním režimem „Čtyřka“.

Termín realizace:   do 31.10.2023

Celkové předpokládané výdaje: 1 175 000 Kč včetně DPH

  • Předpokládaná výše dotace – příspěvek EU a státní rozpočet (90%) 1 057 500 Kč včetně DPH
  • Vlastní zdroje žadatele (10%): 117 500 Kč včetně DPH