ZRUŠENÍ OPATŘENÍ Z 2.1.2024

AKTUÁLNĚ PRO NÁVŠTĚVY

VZHLEDEM K VÝRAZNÉMU ZLEPŠENÍ SITUACE S RESPIRAČNÍMI CHORBAMI V NAŠEM ZAŘÍZENÍ:

S PLATNOSTÍ OD 12.1.2024 JSOU VEŠKERÉ NÁVŠTĚVY MOŽNÉ BEZ POVINNOSTI MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY.

I přes zlepšenou situaci v zařízení bych chtěla zdůraznit, že cílem nás všech je ochrana klientů před nákazou respiračními chorobami a rovněž zachování práceschopného personálu. Proto prosím, pokud na sobě pocítíte známky takového onemocnění, přehodnoťte – odložte návštěvu na dobu, kdy se budete cítit zdraví.

Velice děkuji za Vaši spolupráci a ohleduplnost.

Bc. Iveta Leischová

         Ředitelka