Vyhodnocení použití poskytnuté dotace

Pro Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace, byly pořízeny pomůcky určené především uživatelům pečovatelské služby. Byly zakoupeny posuvné podložky (různých velikostí – 3 ks) pro manipulaci s imobilním uživatelem služby, dále pak …

Spuštěno podávání žádostí

Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace zahajují možnost podávání ŽÁDOSTÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PŘIJETÍ DO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB nazývaných Čtyřka, tj. Domov pro seniory a Domov se zvláštní režimem. A …

Dotace na pořízení automobilu pro poskytování pečovatelské služby

Sociální služby Sokolov příspěvková organizace obdržela v roce 2020 podporu z dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb.  Poskytovatel dotace: Karlovarský kraj Výše dotace: 130 325,00 Kč REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE …